hlavni_nadpis

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Slovak Statistical and Demographical Society SŠDS

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178764
DIČ: 2021504276

E-mail:
Martin.Boda@umb.sk
Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk
adm.ssds@gmail.com


www.ssds.sk
List of societies